တော်လှန်တက်ကြွမှုဆိုတာ ဘာလဲ –

ဘယ်အာဏာရှင်မှ အရှင်မထွက်ဘူး

သူတို့ကို ခြေထောက်က ဆွဲထုတ်မှ ရတာ

Maung Zarni

Posted by Maung Zarni

Dr Maung Zarni is a scholar, educator and human rights activist with 30-years of involvement in Burmese political affairs, Zarni has been denounced as an “enemy of the State” for his opposition to the Myanmar genocide. He is the co-author (with Natalie Brinham) of the pioneering study, "The Slow Burning Genocide of Myanmar’s Rohingyas" (Pacific Rim Law and Policy Journal, Spring 2014) and "Reworking the Colonial-Era Indian Peril: Myanmar’s State-Directed Persecution of Rohingyas and Other Muslims" (The Brown Journal of World Affairs, Fall/Winter 2017/18).