อาจารย์ธีระกล่าวถึงบทบาททางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญไทย รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยตกอยู่ในวิกฤตการณ์เมือง อาจารย์ธีระเห็นว่า หากศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไทย ก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในระบบยุติธรรมของไทยมากขึ้น ทั้งนี้ อาจารย์ธีระชวนให้คนไทยติดตามการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปในช่วงหลังจากการเลือกตั้ง ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด

สัมภาษณ์โดย ดร ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ รองศาสตราจารย์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโต


Political Role of Thailand’s Constitutional Court

By Teera Suteevarangkul, Faculty of Law, Thammasat University, Thailand

Teera Suteevarangkul talks about the political role of the Constitutional Court in Thailand. He gave his views on its role in the past, during which time Thailand had fallen deeply into the long drawn political crisis. He opined that if the Constitutional Court could not be politically neutral, it will cause an impact on the credibility of the Thai judicial system. Moreover, he urged Thais to follow closely the role of the Constitutional Court in the post-election period, whether this role will be shifted and toward which direction it may head.

Interviewed by Dr Pavin Chachavalpongpun, Associate Professor, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.

* Opinions expressed here are the author’s own and do not necessarily reflect FORSEA’s editorial stance.


FORSEA

We are Southeast Asian democrats and rights campaigners committed to making our region fair, just and democratic.


Posted by Pavin Chachavalpongpun

Pavin Chachavalpongpun is associate professor at the Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University. Since the coup of 2014 in Thailand, Pavin was summoned twice for his criticial views of the monarchy and the military. He rejected the summons. As a result, the Thai junta issued a warrant for his arrest and revoked his passport, forcing him to apply for a refugee with Japan.