ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့ စကားဝိုင်းကို

ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ စိုင်းကြည်ဇင်စိုး၊ မင်းတင့်ဗိုလ်၊ စိုင်းစမ်ခမ်းတို့ ဆွေးနွေး မယ်။

 ပထမပိုင်းကို မြန်မာလို ဒုတိယပိုင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ဆွေးနွေးမယ် ။

FORSEA အင်တာနက်စာမျက်နှာ၊ YouTube တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မယ်။

L I V E

Watch LIVE on FORSEA YouTube Channel.

Date: Monday 31 January 2022
Time: 11 am – 12: 15 pm (London) | 12 noon – 1: 15 pm (The Hague) |  5: 30 pm – 6:45 pm (Yangon)

FORSEA Dialogue Series on “Decolonizing Minds, Democratizing Knowledge” presents –

L I V E

Watch LIVE on FORSEA YouTube Channel.

Posted by FORSEA